“KAJ MI PA MOREJO…”

 

LOPA

……, “če bo iz moje lope vikend nastal!”, lahko poje vsak, ki je ujel prvi val Uredbe in še tudi čas prvega popravka, ki ni bil neka hujša ovira. Toda preobrat pod pritiskom strokovne javnosti kot Upravnih enot bil prehud, zato je vlada ukrepala na vrat na nos, a bolj za silo. Bistveno je, da ima glavno besedo nazaj spet občinski prostorski akt, kot je to zapisano v pojasnilih Ministrstva. Da pa nam bo življenje lažje, ali bolje – da vemo, kaj nas čaka na Upravni enoti, prilagamo v branje malo pojasnil, namenjenih s strani države ravno njim. Boste lahko še naprej popevali ali ne? Odvisno katero luknjico iščete, Uredba še velja…

OPTIMIZEM!

Sp_021_2_3b

So tudi dnevi, ko čakamo na žarek optimizma. Danes rahlo osebna izkušnja in glej ga zlomka – ravno iz upravne enote. Obisk na dveh upravnih enotah in treh referentih povzemamo takole.:

– dvomiti do konca, pa če še občina reče, da ima projektant prav (lepše – se lahko zadeva razlaga tudi na način, kot to interpretira projektant) – če zaidete v zadrego pri “pogosto zastavljenih vprašanjih”, si pomagajte z obsežno zbirko na pojasnil Ministrstva (http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/vprasanja_in_odgovori/) in e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865&vprasanja=vsa)

– varovati lastno delovno mesto z neutemeljenimi zahtevami – po domače, vi prinesite za vsak slučaj še dodatna dokazila, da bo referent imel res dobre argumente za utemeljitev izdaje gradbenega dovoljenja napram drugim interesentom (npr pri obnovi postopka)

– potrebno je postopek tako zakomplicirati, da se pri črnih gradnjah išče oz. se mora ustvariti fikcija legalno zgrajenega objekta (kar je še ostalo), saj drugače ne bodo znali zaračunati, koliko odškodnine (uzrupacija in degradacija prostora) mora stranka plačati

Pa da ne bo izpadlo vse kot “iz globočine” – recimo temu zlati nauki:

– samo mirno in predvsem s čim manj sekiranja (vojak Švejk pristop)

– izberite čim bolj preprosto pot, pa čeprav imate prav po zakomplicirani poti

– NE ZIDAJTE NA ČRNO, POŽRE PREVEČ ŽIVCEV IN ŠE VEČ DENARJA!

Za pozitivističen konec prilagmo zelo zanimivo / koristno povezavo, zloženko UE Novo mesto iz leta 2010 (http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-novo_mesto/Razne_objave/zlozenka_oop.pdf), ki pa recimo res popravi vtis, da se raje ne da kot da. S pravno podlago, da vam dvigne nivo optimizma.

VI, KI VSTOPATE, VSAK UP OPUSTITE…

Crn_34rp

pomislijo ljudje, ko se spustijov kakršen koli postopek v zvezi z upravno enoto. Še posebno, če so se vsega lotili sami. Tokrat bi vam radi predstavili strašni UE v malo drugačni luči – there is a light at the end of the tunnel! Naredite si UE uporaben in da dela za vas:

1. na upravni enoti lahko zelo ugodno overite kopijo ali podpis ( http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1083&sid=666 )

2. na upravni enoti lahko iz arhiva izkopljete stara gradbena dovoljenja (in dokažete, da je vaš objekt legalno zgrajen…)

3. tajništvo upravne enote (tu bolj specifično za oddelke, ki imajo čez okolje in prostor) vam pove, kdo obravnava vaš primer, koliko ima številko in v kateri sobi se ta oseba nahaja (pa tudi če je npr. odsotna in do kdaj)

4. dostop do referentov, ki vodijo vaš postopek,  je enostavno z obiskom ob uradnih urah

Z novimi spremembami ZGO-1D sicer ni vnesel kakih bistvenih skrajšav upravnih postopkov, je pa ukinil stranke v postopku, obveznost ustnih obravnav ter vročanja. Bistvena težava – sprejem in procesiranje vloge pa ostaja. zaenkrat ni rešitve kot stara dobra potrpežjivost in vztrajnost.

Koliko lahko naredijo, če vedno kdo kliče ali zahteva sestanek (ergo roki bežijo…)? Naslednjič na UE  – s sočutjem! Saj so tudi referenti samo ljudje in imajo le dve roki.

KDAJ DA IN KDAJ NE?

3tst70-200_149arp

Kdaj DA in kdaj NE rabim gradbenega dovoljenja je najpogostejša dilema. Toda zakon je jasen vsaj pri graditvi – vsak poseg v konstrukcijo zahteva gradbeno dovoljenje. Da pa nam olajšajo birokrati življenje, so določili za “brez gradbenega”  vzdrževalna dela, med drugim vgradnjo npr. strešnih oken ali klima naprave ter enostavne objekte, kot npr. nadstrešek za avtomobile, nad vhodom.

Zatakne se na primerih, ko bi radi zamenjali strešno kritino in sočasno dodali še frčado. Torej če zamenjate samo strešnike in dodate toplotno izolacijo, ni nobene težave. Izvedba frčade na drugi strani, ker predstavlja poseg v konstrukcijo in spreminja zunanji videz objekta, pa gradbeno dovoljenje potrebuje.

Naj opozorimo, da vsa dela ali gradnja enostavnih objektov (nadstrešek, vrtna lopa, ipd.) ali vzdrževalna dela zahtevajo predhodno pridobitev soglasij s stranih tistih soglasodajalcev, v katerih varovalne pasove posegate (to je 3m obojestransko pri komunalnih vodih ali pa naravna oz. kulturna dediščina). Zadostuje dopis z načrtom parcele, ki prikazuje predviden poseg, v tekstu pa je potrebno podrobeje opisati, kaj in kako boste gradili. Tudi kaka dimenzija / zmogljivost ne bo odveč.

Posebno poglavje v tej dilemi je sprememba namembnosti, kjer zakonodaja določa izrecno kdaj je potrebno gradbeno dovoljenje za nekaj primerov. Tu predlagamo, da se v primeru dvoma uporabi pravilo, ki ga ima upravna enota za presojo – če se poveča vpliv na okolico, potem je gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti potrebno, drugače pa ne. Tipičen primer je če želite v stanovanjski hiši v pritličju npr. odpreti vrtec. Ker imate več obiska in rabite parkirišča, nekaj je več hrupa ter obremenitve komunalnih vodov, kar skupaj predstavlja povečanje vplivovna okolico. No, po novem v enostanovanjskih za spremembo namembnosti ni več treba gradbenega dovoljenja.

Torej preden se lotite gradnje, pa naj bo ograja, garaža ali pa fasada, preverite preko lokacijske informacije ali kar Pravilnika (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567kdaj DA in kdaj NE!