THERE’S A NEW LAW IN TOWN

L_176_7_8Enhancer

ali po domače – v veljavi je sprememba OPN MOL ID (prostorskega akta za občino Ljubljana) in na nekaterih EUP (enota urejanja prostora – torej območje v katerem leži npr. vaša nepremičnina) so spremembe kar precejšnje. Mogoče ugotovite na straneh od 1052 do 1233 http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013009.pdf#!/u2013009-pdf, da sedaj nekaj lahko zidate, kar prej niste mogli! Vsaj upamo….