“KAJ MI PA MOREJO…”

 

LOPA

……, “če bo iz moje lope vikend nastal!”, lahko poje vsak, ki je ujel prvi val Uredbe in še tudi čas prvega popravka, ki ni bil neka hujša ovira. Toda preobrat pod pritiskom strokovne javnosti kot Upravnih enot bil prehud, zato je vlada ukrepala na vrat na nos, a bolj za silo. Bistveno je, da ima glavno besedo nazaj spet občinski prostorski akt, kot je to zapisano v pojasnilih Ministrstva. Da pa nam bo življenje lažje, ali bolje – da vemo, kaj nas čaka na Upravni enoti, prilagamo v branje malo pojasnil, namenjenih s strani države ravno njim. Boste lahko še naprej popevali ali ne? Odvisno katero luknjico iščete, Uredba še velja…

NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE

2012-07-07 19.45.47

Samo na kratko – nova U R E D B A o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201318&stevilka=654) je tu! In kaj je najbolj bistveno? Ni več dvomov kje so meje med enostavnimi in nezahtevnimi objekti, sedaj je vse urejeno z razpredelnico in pojasnili. Največja prednost predstavlja dolgo zaželeni seznam, kateri posegi so vzdrževalni posegi. Da, država nam je dala navodila za vzdrževanje http://www.uradni-list.si/files/RS_-2013-018-00654-OB~P003-0000.PDF#!/pdf). Kar veselo na fasade in frčade!