OPTIMIZEM!

Sp_021_2_3b

So tudi dnevi, ko čakamo na žarek optimizma. Danes rahlo osebna izkušnja in glej ga zlomka – ravno iz upravne enote. Obisk na dveh upravnih enotah in treh referentih povzemamo takole.:

– dvomiti do konca, pa če še občina reče, da ima projektant prav (lepše – se lahko zadeva razlaga tudi na način, kot to interpretira projektant) – če zaidete v zadrego pri “pogosto zastavljenih vprašanjih”, si pomagajte z obsežno zbirko na pojasnil Ministrstva (http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/vprasanja_in_odgovori/) in e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865&vprasanja=vsa)

– varovati lastno delovno mesto z neutemeljenimi zahtevami – po domače, vi prinesite za vsak slučaj še dodatna dokazila, da bo referent imel res dobre argumente za utemeljitev izdaje gradbenega dovoljenja napram drugim interesentom (npr pri obnovi postopka)

– potrebno je postopek tako zakomplicirati, da se pri črnih gradnjah išče oz. se mora ustvariti fikcija legalno zgrajenega objekta (kar je še ostalo), saj drugače ne bodo znali zaračunati, koliko odškodnine (uzrupacija in degradacija prostora) mora stranka plačati

Pa da ne bo izpadlo vse kot “iz globočine” – recimo temu zlati nauki:

– samo mirno in predvsem s čim manj sekiranja (vojak Švejk pristop)

– izberite čim bolj preprosto pot, pa čeprav imate prav po zakomplicirani poti

– NE ZIDAJTE NA ČRNO, POŽRE PREVEČ ŽIVCEV IN ŠE VEČ DENARJA!

Za pozitivističen konec prilagmo zelo zanimivo / koristno povezavo, zloženko UE Novo mesto iz leta 2010 (http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-novo_mesto/Razne_objave/zlozenka_oop.pdf), ki pa recimo res popravi vtis, da se raje ne da kot da. S pravno podlago, da vam dvigne nivo optimizma.