VERY TRADITIONAL

pop za na net

Se najdejo in jih je – ogromno malih navdihov. In smo pozabili nanje, ker ne pridejo več prav v naših vsakdanih. A mogoče se lahko še vedno kaj črpa, tako mislim, da je pravi pristop (http://www.pinb.si/belokranjska-hisa/). Naš piskerček je pri ižah, štibeljcih, kamricah pa vsem kar temu pripada in ker si je včasih treba kako res staro domačo narečno prevest dajemo v zabavno raziskovanje (http://sl.wikisource.org/wiki/Slovar_nare%C4%8Dnih_in_manj_znanih_besed) in nadaljne brskanje za vztrajne (http://www.slovarbesed.com/). Pa pazite, da vam ne bo spuznilo danes na snegu…

THE FIVE Fs RULE

S8_018arp

Današnje predavanje na GZS ( http://www.ozljubljana.si/2013/02/12-2-svet-za-inovativnost-zensk/)  nam je odprlo par ran a smo vzrtajali, saj je bila svetla zvezda (hvala bogu) na začetku. Ideje Madi Sharma (http://www.entrepreneurenvoy.org/) so zadeva, ki bi morale biti bistvo vsakega posla/podjetja, še posebej pa v arhitekturi. Torej pravilo petih F-jev na kratko je ” 5 Fs for entrepreneurs: Feasible; Foundation; Fit-for-purpose; Failure; and Focus”. Spodbujamo ženske in spodbujamo inovativnost! Torej brez strahu v poslovne vode, mrežimo, zaupajmo in skupaj nam bo uspelo povzpeti se do cilja!

VEŠ ARHITEKT SVOJ DOLG?

3tst70-200_138arp

Ob slovenskem kulturnem prazniku samo vtis, da je Vurnik “ta pravi” Plečnik in res čestitke RTV SLO (in tudi ex-mentorju prof. B. Leskovcu) za odlično dokumentarno oddajo Iskalca (http://www.rtvslo.si/sporocila-za-javnost/iskalca/301145). Ugotavljamo znova in znova, da se je bistvo arhitekture res izgubilo v vrtincu kapitalizma. Razosebljanje in fasaderstvo ne dajeta presežka in ne služita človeku. Pa se odločite sami – dejavni Vurnik s socialnim občutkom in višjim ciljem ali osamljeni Plečnik z iskanjem askeze v materialu. Za vsakega nekaj.

THERE’S A NEW LAW IN TOWN

L_176_7_8Enhancer

ali po domače – v veljavi je sprememba OPN MOL ID (prostorskega akta za občino Ljubljana) in na nekaterih EUP (enota urejanja prostora – torej območje v katerem leži npr. vaša nepremičnina) so spremembe kar precejšnje. Mogoče ugotovite na straneh od 1052 do 1233 http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013009.pdf#!/u2013009-pdf, da sedaj nekaj lahko zidate, kar prej niste mogli! Vsaj upamo….

OPTIMIZEM!

Sp_021_2_3b

So tudi dnevi, ko čakamo na žarek optimizma. Danes rahlo osebna izkušnja in glej ga zlomka – ravno iz upravne enote. Obisk na dveh upravnih enotah in treh referentih povzemamo takole.:

– dvomiti do konca, pa če še občina reče, da ima projektant prav (lepše – se lahko zadeva razlaga tudi na način, kot to interpretira projektant) – če zaidete v zadrego pri “pogosto zastavljenih vprašanjih”, si pomagajte z obsežno zbirko na pojasnil Ministrstva (http://www.arhiv.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/veljavni_predpisi/zakon_o_graditvi_objektov/vprasanja_in_odgovori/) in e-uprave (http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918&sid=865&vprasanja=vsa)

– varovati lastno delovno mesto z neutemeljenimi zahtevami – po domače, vi prinesite za vsak slučaj še dodatna dokazila, da bo referent imel res dobre argumente za utemeljitev izdaje gradbenega dovoljenja napram drugim interesentom (npr pri obnovi postopka)

– potrebno je postopek tako zakomplicirati, da se pri črnih gradnjah išče oz. se mora ustvariti fikcija legalno zgrajenega objekta (kar je še ostalo), saj drugače ne bodo znali zaračunati, koliko odškodnine (uzrupacija in degradacija prostora) mora stranka plačati

Pa da ne bo izpadlo vse kot “iz globočine” – recimo temu zlati nauki:

– samo mirno in predvsem s čim manj sekiranja (vojak Švejk pristop)

– izberite čim bolj preprosto pot, pa čeprav imate prav po zakomplicirani poti

– NE ZIDAJTE NA ČRNO, POŽRE PREVEČ ŽIVCEV IN ŠE VEČ DENARJA!

Za pozitivističen konec prilagmo zelo zanimivo / koristno povezavo, zloženko UE Novo mesto iz leta 2010 (http://www.upravneenote.gov.si/fileadmin/pageuploads/ue-novo_mesto/Razne_objave/zlozenka_oop.pdf), ki pa recimo res popravi vtis, da se raje ne da kot da. S pravno podlago, da vam dvigne nivo optimizma.

VI, KI VSTOPATE, VSAK UP OPUSTITE…

Crn_34rp

pomislijo ljudje, ko se spustijov kakršen koli postopek v zvezi z upravno enoto. Še posebno, če so se vsega lotili sami. Tokrat bi vam radi predstavili strašni UE v malo drugačni luči – there is a light at the end of the tunnel! Naredite si UE uporaben in da dela za vas:

1. na upravni enoti lahko zelo ugodno overite kopijo ali podpis ( http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=1083&sid=666 )

2. na upravni enoti lahko iz arhiva izkopljete stara gradbena dovoljenja (in dokažete, da je vaš objekt legalno zgrajen…)

3. tajništvo upravne enote (tu bolj specifično za oddelke, ki imajo čez okolje in prostor) vam pove, kdo obravnava vaš primer, koliko ima številko in v kateri sobi se ta oseba nahaja (pa tudi če je npr. odsotna in do kdaj)

4. dostop do referentov, ki vodijo vaš postopek,  je enostavno z obiskom ob uradnih urah

Z novimi spremembami ZGO-1D sicer ni vnesel kakih bistvenih skrajšav upravnih postopkov, je pa ukinil stranke v postopku, obveznost ustnih obravnav ter vročanja. Bistvena težava – sprejem in procesiranje vloge pa ostaja. zaenkrat ni rešitve kot stara dobra potrpežjivost in vztrajnost.

Koliko lahko naredijo, če vedno kdo kliče ali zahteva sestanek (ergo roki bežijo…)? Naslednjič na UE  – s sočutjem! Saj so tudi referenti samo ljudje in imajo le dve roki.